Tin tức
 • Chuyên gia Quản lý dự án (Project Management Professional - PMP)

  09/12/2014
  1. Tổng quan khóa học: Được công nhận và yêu cầu trên toàn thế giới đối với các nhà quản lý dự  án. Chứng chỉ PMP chứng to cho nhà  tuyển dụng, khách hàng và các đồng nghiệp rằng chúng ta đủ kiến  thức quản lý dự án, đủ kinh nghiệm và kỹ năng để quản lý dự án đến khi dự án hoàn thành thành công. Tham gia khóa học này học viên được cung cấp các kỹ năng chuyên môn cần thiết để dẫn dắt một đội dự án và các  kĩ năng để  đạt  được kết quả dự án ...
Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)