Security +

1. Tổng quan khóa học

Cung cấp kiến thức về các kỹ năng liên quan đến bảo mật dịch vụ mạng, thiết bị mạng và lưu lượng mạng, kiến thức và kinh nghiệm làm việc với phần cứng, hệ điều hành và hệ thống mạng cần thiểt, để thực thi các dịch vụ bảo mật trong bất kỳ loại hình mạng máy tính nào. Khóa học nhằm trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu cũng như kỹ năng cần thiết về bảo vệ hệ thống thông tin.

2. Đối tượng tham gia

Để đạt hiệu quả tốt nhất của khóa học, học viên nên có các kiến thức về hệ thống mạng, quản trị mạng hoặc đã học qua các chương trình đào tạo CCNA, MCSA, ACNA, ACNP.

3. Thời lượng: 40 giờ

4. Tài liệu học tập

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

5. Nội dung chi tiết

 • Bài 1: Phân loại các mối đe dọa ảnh hưởng đến hệ thống
 • Bài 2: An toàn dịch vụ và các ứng dụng bên trong hệ thống
 • Bài 3: An toàn thiết bị và dịch vụ mạng Internet
 • Bài 4:  An toàn mạng trên đường truyển
 • Bài 5: Quản lý hệ thống mã hóa KPI
 • Bài 6: Quản lý hệ thống chứng chỉ xác thực
 • Bài 7: Áp dụng chính sách an toàn cho các đơn vị tổ chức
 • Bài 8: Giám sát cơ sở hạ tầng an toàn.
Lượt truy cập: 7981 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 10:13:58 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)