VMware® View: Install, Configure, Manage v5.0

1.Tổng quan:

Học viên được cung cấp các kỹ năng để triển khai hệ thống ảo hóa trên nền tảng của VMware. Khóa học VMware 5.0  tập trung vào các kỹ năng xây dựng, cấu hình, duy trì, quản lý và backup.

2. Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có những kỹ năng sau:
- Cài đặt, Cấu hình và Quản trị hệ thống mạng trên nền ảo hóa VMware vSphere™.
- Xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center), máy chủ ảo (VPS) trên sản phẩm ESX/ESXi và vCenter Server.
- Chuyển đổi hệ thống mạng vật lý hiện tại qua nền ảo hóa.  
- Quản lý & Giám sát hệ thống ảo hóa với vCenter Server.
- Sao lưu, phục hồi, tăng tính sẵn sàng với vCenter Server.

3. Chính sách cho học viên:

+ Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học theo chuẩn IT Academy Vmware

+ Được cấp phép thi chứng chỉ ( Đơn vị duy nhất tại Hà Nội)

+ Voucher giảm 70%

+ Lệ phí thi chứng chỉ là 3.600.000 VNĐ

4. Thời lượng học: 30h

5. Đối tượng tham dự:
Đối tượng là các quản trị mạng và hệ thống, những chuyên gia quản lý hệ thống ảo hóa Vsphere

6. Tài liệu học tập 

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

7. Nội dung khóa học:

Lesson 1: Course IntroductionIntroductions and course logistics Course objectives

Lesson 2:

- Introduction to VMware VirtualizationIntroduce virtualization, virtual machines, and vSphere components

- Explain the concepts of server, network, and storage virtualization

- Describe where vSphere fits into the cloud architecture 

- Install and use vSphere user interfaces

Lesson 3: Create Virtual MachinesIntroduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
Deploy a single virtual machine

Lesson 4:

- VMware vCenter ServerIntroduce vCenter Server architecture

- Introduce vCenter Server appliance

- Configure and manage vCenter Server appliance

- Manage vCenter Server inventory objects and licenses

Lesson 5:

- Configure and Manage Virtual NetworksDescribe, create, and manage a standard virtual switch

- Describe and modify standard virtual switch properties

- Configure virtual switch load-balancing algorithms

Lesson 6:

- Configure and Manage Virtual StorageIntroduce storage protocols and device names 

- Configure ESXi with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage

- Create and manage vSphere datastores

- Deploy and manage the VMware vSphere® Storage Appliance

Lesson 7:

- Virtual Machine ManagementDeploy virtual machines using templates and cloning

- Modify and manage virtual machines

- Create and manage virtual machine snapshots

- Perform VMware vSphere® vMotion® and Storage vMotion migrations

- Create a vSphere vApp

Lesson 8:

- Data ProtectionDiscuss a strategy for backing up ESXi hosts and vCenter Server

- Introduce the VMware Data Recovery appliance

- Discuss solutions for backing up virtual machines efficiently

Lesson 9:

- Access and Authentication ControlControl user access through roles and permissions

- Configure and manage the ESXi firewall

- Configure ESXi lockdown mode

- Integrate ESXi with Active Directory

- Introduce VMware vShield Zones

Lesson 10:

- Resource Management and MonitoringIntroduce virtual CPU and memory concepts

- Describe methods for optimizing CPU and memory usage

- Configure and manage resource pools

- Monitor resource usage using vCenter Server performance graphs and alarms

Lesson 11:

- High Availability and Fault ToleranceIntroduce new vSphere High Availability (HA) architecture

- Configure and manage a vSphere High Availability cluster

- Introduce VMware Fault Tolerance

Lesson 12:

- ScalabilityConfigure and manage a VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) cluster

- Configure Enhanced vMotion Compatibility

- Use vSphere HA and DRS together

Lesson 13:

- Patch ManagementManage ESXi patching using vCenter Update Manager

- Install Update Manager and Update Manager plug-in

- Create patch baselines

- Scan and remediate hosts

Lesson 14:

- Installing VMware ComponentsIntroduce ESXi installation

- Describe boot from SAN requirements

- Introduce vCenter Server deployment options

- Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements

- Install vCenter Server (Windows based)

 

Lượt truy cập: 8687 - Cập nhật lần cuối: 26/12/2014 09:35:54 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)