Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)

1. Tổng quan về khóa học

Khóa học CHFI sẽ đem đến cho học viên những kỹ năng cần thiết để nhận dạng những dấu hiệu của kẻ xâm nhập mạng máy tính và tập hợp những chứng cớ cần thiết để phục vụ cho công việc tiếp tục điều tra. Nhiều công cụ hàng đầu hiện nay của ngành điều tra tội phạm máy tính sẽ được đưa vào giảng dạy trong khóa học này, bao gồm cả phần mềm, phần cứng và những kỹ thuật chuyên ngành. Nhu cầu phát triển ứng dụng máy tính của các ngành kinh tế để hoạt động trở nên hiệu quả hơn và mở rộng khả năng tích hợp với nhiều lĩnh vực khác, cũng như nhu cầu của người sử dụng máy tính tại nhà ngày càng tăng, đã dẫn đến một loại tội phạm mới, “Tội phạm mạng”. Ngày nay không đơn thuần là câu hỏi “Tổ chức của bạn có bị tấn công không?” mà là câu hỏi “Khi nào thì bị tấn công?”. Ngày nay cuộc chiến giữa các tập đoàn, giữa các chính phủ và giữa các các quốc gia không còn chỉ diễn ra ở các phòng họp, trên đấu trường quốc tế mà còn xảy ra ở các chiến trường ảo với việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật cao xảy ra trong hầu hết lĩnh vực của đời sống hiện đại.

Khóa học này cung cấp những kỹ năng và kiến thúc cần thiết để học viên có thể nhận biết, theo dõi và tố cáo tội phạm mạng.

2. Đối tượng tham gia

Nhân viên cảnh sát và cán bộ của các cơ quan lập pháp, cơ quan thi hành pháp luật, nhân viên Bộ Quốc Phòng…

Các chuyên gia bảo mật, nhân viên quản trị hệ thống của những công ty: thương mại điện tử, ngân hàng, bảo hiểm và các ngành nghề chuyên nghiệp khác,… các nhà quản lý công nghệ thông tin.

3. Thời lượng: 60 giờ

4. Tài liệu học tập

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

5. Nội dung chi tiết

Nội dung khóa học

 Module 01: Computer Forensics in Today’s World        

 Module 02: Law and Computer Forensics        

 Module 03: Computer Investigation Process                        

 Module 04: First Responder Procedure            

 Module 05 : CSIRT

 Module 06: Computer Forensic Lab                

 Module 07: Understanding File Systems and Hard Disks

 Module 08: Understanding Digital Media Devices                    

 Module 09: Windows, Linux and Macintosh Boot Processes      

 Module 10: Windows Forensics                                    

 Module 11: Linux Forensics                              

 Module 12: Data Acquisition and Duplication   

 Module 13: Computer Forensic Tools  

 Module 14: Forensics Investigations Using Encase

 Module 15: Recovering Deleted Files and Deleted partitions                           

 Module 16: Image Files Forensics        

 Module 17:  Steganography     

 Module: 18: Application Password Crackers    

 Module 19: Network Forensics and Investigating Logs

 Module 20:  Investigating Network Traffic        

 Module 21: Investigating Wireless Attacks

 Module 22: Investigating Web Attacks 

 Module 23: Router Forensics  

 Module 24: Investigating DoS Attacks             

 Module 25: Investigating Internet Crimes          

 Module 26: Tracking E-mails and Investigating E-mail Crimes  

 Module 27: Investigating Corporate Espionage 

 Module 28: Investigating Trademark and Copyright Infringement          

 Module 29: Investigating sexually harassment incidents  

 Module 30: Investigating Child Pornography     

 Module 31: PDA Forensics     

 Module 32: iPod Forensics      

 Module 33: Blackberry Forensics        

 Module 34: Investigative Reports           

 Module 35: Becoming an Expert Witness

 

Lượt truy cập: 9231 - Cập nhật lần cuối: 25/12/2014 09:49:24 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)