Chương trình đào tạo Sun Solaris (Phần 1)

1. Tổng quan khóa học

Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản trị hệ thống Solaris 10 : cài đặt HĐH Solaris, cài đặt phần mềm, vá lỗi, cài đặt/quản lý máy in, đĩa cứng; quản lý người dùng, quản lý tiến trình, bảo mật hệ thống, sao lưu và phục hồi, … Khóa học cũng cung cấp kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi Sun Certified System Administration for Solaris OS – Part I.

2. Mục tiêu khóa học:
Sau khi hoàn tất khóa học,học viên đạt được các kỹ năng:

 • Quản lý tốt hệ thống tập tin, thiết bị lưu trữ.
 • Cài đặt HĐH Solaris 10, cài đặt/gở bỏ phần mềm
 • Hiểu quá trình khởi động hệ thống, thay đổi các tham số khởi động, phát hiện, khắc phục sự cố ,…
 • Quản lý người dùng
 • Bảo mật hệ thống
 • Cài đặt, quản lý máy in
 • Quản lý tiến trình nâng cao
 • Sao lưu và phục hồi hệ thống

3.Thời lượng: 40 giờ

4. Chứng chỉ:
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ :

 • Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do Sun Microsystem Inc. cấp.
 • Có đủ kiến thức và kỹ năng sẳn sàng cho kỳ thi Sun Certified System Administrator for Solaris 10 OS – Part I (mã thi CX–310-200).

5. Nội dung khóa học:

 • Installing the Solaris 10 Operating System
 • Introducing the Solaris 10 OS Directory Hierarchy
 • Managing Local Disk Devices
 • Managing Solaris OS File Systems
 • Performing Mounts and Unmounts
 • Performing Solaris 10 OS Package Administration
 • Managing Software Patches on the Solaris 10 OS
 • Executing Boot PROM Commands
 • Performing Boot and Shutdown Procedures
 • Performing User Administration
 • Performing System Security
 • Configuring and Using Printer Services
 • Controlling System Processes
 • Performing File System Backups
 • Performing File System Restores

Backing Up a Mounted File System With a UFS Snapshot

Lượt truy cập: 11010 - Cập nhật lần cuối: 26/12/2014 11:18:25 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)