Khóa đào tạo : HP-UX System and Network Administration II (Exam H3065S)

1. Tổng quan chương trình:

Đây là khóa học thứ hai trong hai khóa học để chuẩn bị cho các quản trị viên hệ thống có đủ khả năng quản lý thành công các máy chủ HP-UX trong một môi trường mạng. Hoàn thành cả hai khóa học quản trị hệ thống HP-UX I và HP-UX II sẽ giúp học viên chuẩn bị sẵn sàn cho kỳ thi chứng chỉ HP-UX CSA (Certified System Administrator)

2. Mục tiêu đạt được sau khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên được trang bị thêm các kỹ năng sau:

- Cấu hình kết nối TCP/IP trong HP-UX.

- Cấu hình thông tin định tuyến trong HP-UX.

- Cấu hình các scripts dùng để kích hoạt hoặc khử kích hoạt các chương trình ứng dụng trong HP-UX.

- Cấu hình NFS và AutoFS.

- Cấu hình DNS và thực hiện phân giải địa chỉ.

- Cấu hình telnet, ftp, remsh, rlogin, bootp, tftp và các dịch vụ khác.

- Cấu hình NTP.

- Cấu hình SSH.

- Cấu hình LDAP.

- Cấu hình máy chủ SD-UX depot.

- Tối ưu hóa môi trường làm việc của người sử dụng trong môi trường hệ thống.

3. Đối tượng tham gia:

Đối tượng tham gia lớp học là những người thực hiện công việc quản trị, cấu hình và bảo trì tài nguyên hệ thống, điều khiển truy cập tới hệ thống, cũng như viết các chương trình để thuận tiện cho công việc quản trị hệ thống

4. Thời lượng: 40 giờ (8 giờ/ ngày)

5. Tài liệu học tập

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

6. Nội dung chi tiết:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

- LAN Concepts

- LAN Hardware Concepts

- Configuring LAN Connectivity

- Configuring IP Routing

- Configuring Subnetting

- Configuring inetd Services

- Configuring Secure Shell (SSH)

- Configuring Network Time Protocol (NTP)

- Managing Depots with SD-UX

- Configuring LDAP AutoFS -UX

- Troubleshooting Network Connectivity

- Starting Network Services

- Configuring Network File Systems (NFS)

- Configuring AutoFS

- Configuring Domain Name Service (DNS)

- Bài 1. Khái niệm LAN.

- Bài 2. Giới thiệu các thành phần cơ bản trong LAN.

- Bài 3. Cấu hình kết nối LAN.

- Bài 4. Cấu hình định tuyến IP.

- Bài 5. Cấu hình các mạng con.

- Bài 6. Cấu hình dịch vụ inetd

- Bài 7. Cấu hình Secure Shell (SSH)

- Bài 8. Cấu hình NTP .

- Bài 9. Cấu hình và quản trị SD-UX Depot .

- Bài 10. Cấu hình LDAP AutoFS -UX.

- Bài 11. Xử lý sự cố kết nối mạng.

- Bài 12. Kích hoạt các dịch vụ mạng

- Bài 13. Cấu hình NFS

- Bài 14. Cấu hình AutoFS

- Bài 15. Cấu hình DNS.

Lượt truy cập: 8897 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 09:50:08 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)