LPI Approved Training Partner

Các chương trình đào tạo được đưa ra bởi Viện Linux (Linux Professional Institute (LPI)) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux.

Chương trình đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị Viên Hệ thống Linux cấp 1 & 2 (LPIC 101, LPIC 102, LPIC 201, LPIC 202 ), cung cấp kiến thức liên quan đến các thành phần chính của HĐH: Từ việc cài đặt cấu hình hệ thống, sử dụng cơ bản đến việc tinh chỉnh các dịch vụ, quá trình khởi động hệ thống, biên dịch kernel, bảo trì hệ thống, quản lý mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, …cũng nằm trong nội dung của chương trình.

COE Academy (tiền thân là Netpro-ITI Academy) trở thành đối tác của LPI từ 2013.

Link để kiểm tra thông tin đối tác trên website của LPI : https://cs.lpi.org/caf/Xamman/partner/list_partners

Chọn nước Vietnam trong danh sách tìm kiếm

 

Lượt truy cập: 10449 - Cập nhật lần cuối: 11/11/2015 15:20:56 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)