Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)

Oracle là công ty hàng đầu về phần mềm, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới. Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo COE Việt Nam là đơn vị được Ủy quyền đào tạo chính thức của Oracle (OAEC – Oracle Approval Education Center), được phép triển khai các chương trình đào tạo được cập nhật mới nhất của Oracle. Tham gia các khóa học của Oracle tại COE, học viên được hưởng đầy đủ các quyền lợi như tài liệu đào tạo là tài liệu gốc, giảng viên được Oracle xác nhận, môi trường LAB chuẩn và nhận được chứng nhận của Oracle khi hoàn thành khóa học.

 

Lượt truy cập: 6993 - Cập nhật lần cuối: 18/07/2016 09:26:47 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)