CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)

COMPTIA là tổ chức  công nghệ thông tin (IT) hàng đầu trên thế giới. Comptia là tổ chức phi lợi nhuận với mục đích phát triển các lợi ích toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, giúp cho các tổ chức đạt được các lợi ích về thương mại, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Với những chứng chỉ uy tín toàn cầu như:CompTIA A+,CompTIA Network+,CompTIA Linux +,CompTIA Security+,CompTIA Healthcare IT Technician, CompTIA Mobile App Security+,CompTIA Project+,CompTIA Server+.....

Lượt truy cập: 9458 - Cập nhật lần cuối: 18/07/2016 09:35:32 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)