Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

1. Tổng quan khóa học

MCSA 2012  là chương trình đào tạo Quản hệ hệ thống Server 2012 mới nhất của Microsoft được thiết kế nhằm chuẩn bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý và khắc phục sự cố liên quan đến các dòng hệ điều hành mạng Microsoft: Khả năng triển khai bao gồm việc cài đặt và cấu hình hệ thống; Khả năng quản lý bao gồm việc quản trị và hỗ trợ người dùng hệ thống này,… với những đặc tính công nghệ mới khác so với Windows 2008 như khả năng tự phục hồi lỗi, an toàn dữ liệu, hỗ trợ làm việc từ xa, truyền file với tốc độ cao BITS, mã hóa dữ liệu Bitlocker, công nghệ ảo hóa Virtualization …

2. Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể triển khai, quản lý cũng như khắc phục các sự cố trên hệ thống máy chủ Windows Server 2012 như: Máy chủ quản lý miền (Domain Controller), máy chủ phân giải tên miền (DNS), máy chủ cấp phát địa chỉ IP động (DHCP), máy chủ Web (Web Server), máy chủ thư điện tử (Mail Exchange Server).

- Các tính năng công nghệ cao so với Windows Server 2003 và 2008 như: Công nghệ Ảo hóa (Hyper-V 3.0), các thay đổi về ảo hóa mạng, quản lý địa chỉ IP (IPAM), định dạng kiểu file mới RE-FS, các kiểu lưu trữ dữ liệu mới Storage Pools và Storage Spaces, PowerShell 3.0.

3. Đối tượng tham gia:

Khóa đào tạo MCSA 2012 phù hợp cho các đổi tượng là các sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, các nhà quản trị mạng, quản trị hệ thống, chuyên viên kỹ thuật…

4Thời lượng: 120 giờ

5. Tài liệu học tập

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

6. Nội dung chi tiết khóa học:

Mạng căn bản và Windows 8 - Các mô hình network, mô hình OSI

-         Giới thiệu các thiết bị Mạng

-         Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ

-         Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)

-         Thực hành bấm cable UTP

-         Thực hành Windows 8

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Chapter 1. 70-410:

Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012

Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services

Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects

Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration

Module 5: Implementing IPv4

Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

Module 7: Implementing Domain Name System

Module 8: Implementing IPv6

Module 9: Implementing Local Storage

Module 10: Implementing File and Print Services

Module 11: Implementing Group Policy

Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

 

Chương 1. 70-410:

- Triển khai và quản trị Windows Server 2012

- Giới thiệu về Active Directory Domain Services

- Quản lý các đối tượng Active Directory Domain Services

- Tự đông hóa công việc quản trị tự Active Directory Domain Services

- Triển khai IPv4

- Triển khai dịch vụ cấu hình địa chỉ động (DHCP)

- Triển khai dịch vụ phân giải tên miền (DNS)

- Triển khai IPv6

- Triển khai lưu trữ cục bộ (Local Storage)

- Triển khai các dịch vụ File và Print

- Triển khai chính sách nhóm (Group Policy)

- Bảo mật hệ thống Windows Server bằng việc sử dụng các đối tượng Group Policy

- Triển khai công nghệ ảo hóa server với Hyper-V

Chapter 2. 70-411:

Module 1: Deploying and Maintaining Server Images

Module 2: Configuring and Troubleshooting Domain Name System

Module 3: Maintaining Active Directory Domain Services

Module 4: Managing User and Service Accounts

Module 5: Implementing a Group Policy Infrastructure

Module 6: Managing User Desktops with Group Policy

Module 7: Configuring and Troubleshooting Remote Access

Module 8: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role

Module 9: Implementing Network Access Protection

Module 10: Optimizing File Services

Module 11: Configuring Encryption and Advanced Auditing

Module 12: Implementing Update Management

Module 13: Monitoring Windows Server 2012

Chương 2: 70-411

- Cấu hình và khắc phục sự cố với máy chủ DNS

- Vận hành Active Directory Domain Services

- Quản lý các tài khoản người dùng và dịch vụ

- Triển khai một hạ tầng Group Policy

- Quản trị người dùng Desktops với Group Policy

- Cấu hình và khắc phục sự cố với máy chủ định tuyến và truy cập từ xa

- Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố với máy chủ thiết lập chính sách an ninh mạng

- Triển khai bảo vệ truy cập mạng

- Tối ưu hóa hệ thống File Services

- Cấu hình mã hóa và giám sát truy cập tài nguyên

- Triển khai cập nhật các bản vá lỗi trên Windows với Update Management

- Giám sát Windows Server 2012

Chapter 3. 70-412:

Module 1: Implementing Advanced Network Services

Module 2: Implementing Advanced File Services

Module 3: Implementing Dynamic Access Control

Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services

Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services

Module 8: Implementing Active Directory Federation Services

Module 9: Implementing Network Load Balancing

Module 10: Implementing Failover Clustering

Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V

Module 12: Implementing Disaster Recovery

Chương 3: 70-412

- Triển khai các dịch vụ mạng nâng cao

- Triển khai các dịch vụ file nâng cao

- Triển khai điều khiển truy cập động

- Triển khai các deployment AD DS phân tán

- Triển khai các site AD DS và nhân bản

- Triển khai các dịch vụ chứng thư AD

Triển khai các dịch vụ quản trị quyền AD (AD RMS)

- Triển khai các dịch vụ liên kết AD (AD FS)

- Triển khai cân bằng tải mạng (NLB)

- Triển khai Failover Clustering

- Triển khai Failover Clustering với Hyper-V

- Triển khai khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery)

Lượt truy cập: 10676 - Cập nhật lần cuối: 27/12/2014 14:08:53 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)