ISACA

ISACA là một hiệp hội nghề nghiệp quốc tế tập trung vào quản trị CNTT. Trước đây được gọi là Hệ thống Kiểm toán Thông tin và Hiệp hội kiểm soát. ISACA hiện tại có hơn 200 đơn vị / chi nhánh tại hơn 180 quốc gia

Lượt truy cập: 8403 - Cập nhật lần cuối: 11/11/2015 14:13:44 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)