CCNA - Security (Cisco Certified Network Associate Security)

1. Tổng quan khóa học

- Khóa học CCNA Security là bước tiếp theo của giáo trình CCNA, dành cho các sinh viên muốn trang bị kỹ năng bảo mật mạng Cisco ở mức căn bản, và định hướng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật.

2. Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

- Phát triển một cách toàn diện hoạt động an ninh mạng để ngăn chặn việc xâm phạm thông tin bảo mật

- Cấu hình router trong phạm vi mạng với chức năng bảo vệ phần mềm hệ thống xuất nhập IOS của Cisco

- Cấu hình tường lửa IOS Cisco để tiến hành các thao tác bảo mật cơ bản trong một hệ thống mạng

- Sử dụng các chức năng của hệ thống xuất nhập IOS của Cisco để cấu hình các mạng riêng ảo VPNs

- Cấu hình IPS dựa trên các router Cisco

- Cấu hình các thiết bị LAN để kiểm soát truy cập, chống xâm nhập, bảo vệ các thiết bị mạng khác và hệ thống, đồng thời đảm bảo sự nguyên vẹn và an toàn trong mạng

3. Đối tượng tham dự

Khóa học CCNA Security phù hợp với nhiều đối tượng: học sinh/sinh viên mong muốn trở thành các kỹ sư hệ thống mạng, các chuyên gia an ninh mạng, các nhà quản trị, các nhân viên kinh doanh thiết bị mạng…

4. Điều kiện tham dự: Để có thể tham gia khóa học: Học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc đã hoàn thành 2 kỳ về Routing và Switching trong chương trình CCNA

5. Thời lượng:  60h

6. Tài liệu học tập

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

7. Nội dung chi tiết:

 • Chapter 1 – Các mối đe dọa an ninh hiện đại
 • Chapter 2 – Bảo mật cho các thiết bị mạng
 • Chapter 3 - Authentication, Authorization, and Accounting
 • Chapter 4 - Implementing Firewall Technologies
 • Chapter 5 – Thực thi hệ thống phát hiện xâm nhập
 • Chapter 6 – Bảo mật cho mạng LAN
 • Chapter 7 – Hệ thống mật mã
 • Chapter 8 - Implementing Virtual Private Networks
 • Chapter 9 –Managing a Secure Network
 • Chapter 10 – Implementing the Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
Lượt truy cập: 12675 - Cập nhật lần cuối: 23/12/2014 16:15:18 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)