Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

1. Tổng quan khóa học

MCSE 2012 là một trong những chứng chỉ phổ biến nhất trong nghành công nghệ thông tin hiện nay. Chứng chỉ MCSE 2012 được chia thành 8 loại gồm có MCSE: Server Infrastructure, MCSE: Desktop Infrastructure, MCSE: Private Cloud, MCSE: Data Platform, MCSE: Business, MCSE: Mesaging, MCSE: Communication và MCSE: Sharepoint. Chứng chỉ MCSE chứng nhận rằng chúng ta có đầy đủ các kĩ năng cần thiết để làm việc hiệu quả tại một trung tâm dữ liệu hiện đại với các chuyên môn trong việc quản lý người dùng, quản lý hệ thống, ảo hóa và mạng. . 

2. Mục tiêu khóa học

- Nâng cao trình độ cho các chuyên viên quản trị hệ thống mạng trở thành kỹ sư hệ thống mạng chính thức được Microsoft công nhận trình độ và năng lực

- Chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ MCSE. Có chứng chỉ MCSE là một trong những điều kiện cần của các chuyên gia hỗ trợ hệ thống máy tính và các nhà phân tích an ninh thông tin

- Có thể lên các kế hoạch về công nghệ với các thiết kế tầm trung và các chiến lược dài hạn giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh với chi phí công nghệ tối thiểu.

3. Đối tượng tham dự:

Các nhà quản lý và nhân viên hỗ trợ Dịch vụ CNTT, chuyên gia phân tích an ninh thông tin, chuyên gia tư vấn và phát triển Hệ Thống Thông Tin, các CIO, các nhà quản trị hệ thống, nhân viên hỗ trợ người dùng, nhân viên an ninh mạng

Khóa học này yêu cầu học viên phải có kiến thức của khóa học MCSA: Windows Server 2012.

4. Điều kiện tham dự : Học viên đã hoàn thành khóa học MCSA.

5. Thời lượng: 80 giờ

6. Tài liệu học tập

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

7. Nội dung chi tiết:

Khóa học MCSE: Server Infrastructure

Khóa học bao gồm 2 môn học 20413: Designing and Implementing a Server Infrastructure Và 20414:Implementing an Advanced Server Infrastructure.

20413: Designing and Implementing a Server Infrastructure

Môn học này cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để lập kế hoạch, thiết kế và triển khai một máy chủ windows server 2012 vật lý hoặc logic với hạ tầng Active Directory Domain Service. Khóa học cung cấp các kĩ năng để thực hiện việc phân giải tên miền, tích hợp các ứng dụng, tối ưu hóa việc tự động khắc phục lỗi và bảo trì dịch vụ mạng. Nội dung khóa học và mục tiêu sau khi kết thúc khóa học:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration

Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure

Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution

Module 4: Designing and Implementing Name Resolution

Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure

Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure

Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy

Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology

Module 9: Planning and Implementing Storage

Module 10: Planning and Implementing File Services

Module 11: Designing and Implementing Network Access Services

Module 12: Designing and Implementing Network Protection

 

- Lập kế hoạch nâng cấp máy chủ

- Lập kế hoạch và triển khai một cơ sở hạ tầng máy chủ

- Thiết kế và duy trì một  cấu hình địa chỉ IP và giải pháp quản lý địa chỉ IP.

- Thiết kế và thực hiện việc phân giải tiên miền.

- Thiết kế và triển khai hạ tầng AD DS domain và forest

- Thiết kế và triển khai hạ tầng Active Directory Organization unit

- Thiết kế và triển khai chiến lược Group Policy Object

- Thiết kế và triển khai một cấu trúc liên kết AD DS

- Lập kế hoạch và triển khai lưu trữ dữ liệu

- Lập kế hoạch v à triển khai các dịch vụ truy cập mạng

- Lập kế hoạch v à triển khai các dịch vụ tệp tin

- Thiết kế và triển khai bảo vệ mạng

 

Khóa học MCSE: Desktop Infrastructure

Khóa học bao gồm 2 môn học 20415 Implementing a Desktop Infrastructure  Và 20416 Implementing Desktop Application Environments.

Môn học Implementing a Desktop Infrastructure

Môn học này cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để lập kế hoạch, thiết kế và triển khai một cơ sở hạ tầng máy khách sử dụng windows 8. Môn học này cung cấp các hướng dẫn về lập kế hoạch và triển khai hệ thống máy tính để bàn bằng các công cụ như USMT, MDT, VDI,… ngoài ra khóa học này còn cung cấp cho học viên những kiến thức để bảo vệ máy tính để bản, theo dõi hiệu suất cũng nhưng sức khỏe của máy tính để bàn. Nội dung khóa học và mục tiêu sau khi kết thúc khóa học:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Module 1: Assessing and Determining Desktop Deployment Options

Module 2: Planning An Image Management Strategy

Module 3: Implementing Desktop Security

Module 4: Capturing and Managing a Desktop Operating System Image

Module 5: Planning and Implementing User State Migration

Module 6: Planning and Deploying Desktops Using the Microsoft Deployment Toolkit

Module 7: Planning and Deploying Desktops by Using System Center 2012 Configuration Manager

Module 8: Planning and Implementing a Remote Desktop Services Infrastructure

Module 9: Managing User State Virtualization For Enterprise Desktops

Module 10: Planning and Implementing an Updates Infrastructure to Support Enterprise Desktops

Module 11: Protecting Enterprise Desktops from Malware and Data Loss

Module 12: Monitoring the Performance and Health of the Desktop Infrastructure

 

- Đánh giá và xác định tùy chọn điều khiển máy tính để bàn

- Lập kế hoạch cho chiến lược quản lý image

- Triển khai an ninh cho máy tính để bàn

- Nắm bắt và quản lý một image hệ điều hành máy tính để bàn.

- Lên kế hoạch và triểng khai User State Migration

- Lên kế hoạch và triển khai các máy tính để bản sử dụng Microsoft Depployment Toolkit

- Lên kế hoạch và triển khai máy tính để bàn sử dụng System Center 2012 Configuration Manager.

- Lên kế hoạch và triển khai hệ tầng dịch vụ Remote Desktop

- Quản lý trạng thái người dùng ảo hóa cho các máy tính để bàn trong doanh nghiệp

- Lập kế hoạch và triển khai cơ sở hạ tầng cập nhật để trợ giúp các mý tính để bàn trong doanh nghiệp.

- Bảo vệ các máy tính bàn trong doanh nghiệp khỏi mã độc và mất dữ liệu.

- Giám sát hoạt động và sức khỏe của cơ sở hạ tầng máy tính bàn   

 

Môn học Implementing Desktop Application Environments

Môn học này cung cấp các kỹ năng cần để thiết kế, triển khai, quản lý một cơ sở hạ tầng ứng dụng vật lý và ảo trên nền Windows server 2012. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết kế, triển khai và quản lý Windows 8 với các ứng dụng của doanh nghiệp trong môi trường vật lý, ảo hóa và điện toán đám mây.

Nội dung:

 • Module 1: Designing an Application Distribution Strategy
 • Module 2: Diagnosing and Remediating Application Compatibility
 • Module 3: Deploying Software by Using Group Policy and Windows Intune
 • Module 4: Deploying Applications by Using Microsoft System Center 2012 Configuration Manager SP1
 • Module 5: Configuring Self-Service Application Deployment
 • Module 6: Designing and Implementing Presentation Virtualization Infrastructure
 • Module 7: Preparing, Configuring, and Deploying Presentation Virtualization Applications
 • Module 8: Designing and Deploying an Application Virtualization Environment
 • Module 9: Preparing, Sequencing, and Deploying Virtual Applications
 • Module 10: Planning and Implementing Application Updates and Security
 • Module 11: Planning and Implementing Application Upgrades
 • Module 12: Monitoring Application Deployment, Use, and Performance
Lượt truy cập: 14203 - Cập nhật lần cuối: 25/12/2014 11:47:06 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)