ITIL v3 Foundation

1. Tổng quan về khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về Thư viện cơ sở hạ tầng IT (IT Infrastructure Library - ITIL), Quản lý dịch vụ IT (IT Service Management - ITSM), và các quy trình chính - một phần trong toàn bộ cấu trúc của “ITIL Best Practices”. Khóa đào tạo ITIL – Quản lý cơ bản là một sự kết hợp hoàn  hảo giữa giảng viên dày dạn kinh nghiệm về áp dụng ITSM với các ví dụ mô phỏng các tình huống thật, giúp học viên dễ dàng tiếp cận các quy trình ITIL, từ đó nâng cao khả năng áp dụng vào thực tế công việc.

2. Thời lượng: 24 giờ

3. Nội dung chi tiết:

 • Lesson 1: Introduction to ITIL
 • Lesson 2: Continual Service
 • Lesson 3: Service Operation
 • Lesson 4: Service Operation Functions
 • Lesson 5: Service Transition
 • Lesson 6: Service Design
 • Lesson 7: Service Strategy

3.1. Khóa học: ITIL Intermediate Qualification Operational Support and Analysis

3.1.1 Tổng quan về khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kinh nghiệm để quản lý và  phân tích quá trình hoạt động của hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin, từ đó đánh giá hiệu quả của việc đầu tư công nghệ thông tin, đánh giá được các rủi ro và các điểm yếu phát sinh.

Sau khóa học, học viên đạt được những kỹ năng sau:

- Duy trì hoạt động dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin

- Xác định các sự cố phát sinh

- Phân tích các sự cố phát sinh

- Giải quyết nguồn gốc các vấn đề phát sinh ra sự cố

3.1.2.     Thời lượng: 40 giờ

3.1.3 Nội dung chi tiết:    

 • Introduction and Overview
 • Core Service Operation Processes
 • Event management
 • Incident management
 • Request fulfillment
 • Problem management
 • Access management
 • Service Desk
 • Service Operation Functions
 • Technology Considerations
 • Implementation Considerations

3.2 Khóa học: ITIL Service Operation

3.2.1 Tổng quan về khóa học

Sau khi đạt được chứng chỉ ITIL foundation, chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn với những hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin, những thách thức, rủi ro và các yếu tố khác mang lại thành công cho doanh nghiệp. chúng ta  sẽ suy nghĩ nhiều hơn đến quan điểm của các doanh nghiệp chứ không còn là các quan điểm thuần túy công nghệ nữa. Điều này khiến chúng ta cảm thấy cần phải hiểu biết về cách thức hoạt động của các dịch vụ trong doanh nghiệp và các hoạt động của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cần phải làm để tăng chất lượng đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp. chính vì vậy khóa học ITIL Service Operation ra đời giúp chúng ta làm quen với các hoạt động dịch vụ, cacs nguyên tắc, quy trình, hoạt động và chức năng quản lý, hoạt động của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Khóa học này cung cấp các kiến thức cho phép chúng ta tổ chức để tiếp tục kiểm tra avf giám sát hiệu quả hơn hoạt động của mình và làm tăng chất lượng của quản lý dịch vụ công nghệ thông tin.

3.2.2 Thời lượng: 24 giờ

3.2.3 Đối tượng tham gia:

- Các CIO

- Các CTO

- Các nhà quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

- Các nhà lãnh đạo nhóm nghiên cứu

- Các nhà thiết kế, các kiến ​​trúc sư, các nhà kế hoạch, các nhà tư vấn dịch vụ CNTT

- Các nhà quản lý kiểm tra dịch vụ CNTT

- Các nhà quản lý bảo mật

- Các chuyên gia ITSM

- Nhân viên giám sát hạ tầng CNTT

Để tham gia hiệu quả khóa học này yêu cầu học viên phải có chứng chỉ ITIL® Foundation in Service Management  và đã được đào tạo qua các lớp chuẩn của EXIN về ITIL® Foundation in Service Management 

3.2.4.     Nội dung chi tiết:    

 • Introduction and Review
 • Introduction to Service Operation
 • Service Operation Principles
 • Event Management
 • Incident Management
 • Problem Management
 • Access Management
 • Request Fulfillment
 • Common Service Operation Activities Part 1
 • Common Service Operation Activities Part 2
 • Organizing for Service Operation Part 1
 • Organizing for Service Operation Part 2
 • Implementation of Service Operation
Lượt truy cập: 8968 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 10:05:08 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)