Kiến trúc tổng thể Togaf

1. Tổng quan về khóa học

Khóa học sẽ giới thiệu các nội dung chính liên quan tới khái niệm kiến trúc tổng thể và tập trung vào khung TOGAF 9.1. Kết thúc khóa học, học viên có thể ứng dụng được các tiêu chuẩn của phương pháp kiến trúc tổng thể TOGAF 9.1 trong chiến lược tái cấu trúc tại tổ chức.

 • Hướng dẫn các khái niệm cơ bản của kiến trúc tổ chức và TOGAF ® 9.1
 • Giải thích các tính năng của TOGAF ® và phương pháp luận của nó.
 • Ứng dụng lợi thế tốt nhất làm thế nào để sử dụng của TOGAF ® trong công việc.
 • Hiểu biết của các thành phần cần thiết của kiến thức để đạt được chứng nhận TOGAF 9.1 Level 1(TOGAF 9.1 Foundation) Level 2 (TOGAF 9.d1 Certification).

2. Đối tượng tham gia

 • Lãnh đạo và chuyên viên các phòng/ban liên quan tới chiến lược.

3. Tài liệu học tập

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

4.  Nội dung chương trình

Ngày 1

 • Course Introduction
 • Management Overview
 • The TOGAF® 9 Components
 • An Introduction to the Architecture Development Method
 • The Enterprise Continuum
 • The Architecture Repository
 • The Architecture Content Framework
 • The Architecture Content Metamodel
 • The Preliminary Phase
 • Architecture Governance

Ngày 2

 •  Business Scenarios
 • Stakeholder Management
 • Architecture Views and Viewpoints
 • Building Blocks and the ADM
 • Architecture Implementation Support Techniques
 • Phase A: Architecture Vision
 • Phase B: Business Architecture
 • Phase B: Business Architecture – Catalogs, Diagrams and Matrices
 • Phase C: Information Systems Architectures TOGAF

Ngày 3

 • Phase C: Data Architecture
 • Phase C: Data Architecture – Catalogs, Matrices and Diagrams
 • The Integrated Information Infrastructure Reference Model
 • Phase C: Applications Architecture
 • Phase C: Applications Architecture – Catalogs, Matrices and Diagrams
 •  Foundation Architecture
 • Phase D: Technology Architecture
 • Phase D: Technology Architecture – Catalogs, Matrices and Diagrams

Ngày 4

 • Migration Planning Techniques
 • Phase E: Opportunities and Solutions
 • Phase F: Migration Planning
 • Phase G: Implementation Governance
 • Phase H: Architecture Change Management
 • ADM Requirements Management

Ngày 5

 • Architecture Partitioning
 • Guidelines for Adapting the ADM: Iteration and Levels
 • Guidelines for Adapting the ADM: Security
 • Guidelines for Adapting the ADM: SOA
 • Architecture Maturity Models
 • Architecture Skills Framework
 • Certification Exam 
Lượt truy cập: 10899 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 10:02:52 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)