Software Testing Certification

Khóa học: Software Testing Certification – ISTQB

1. Tổng quan khóa học:

Khóa học kiểm thử phần mềm, giúp học viên nắm được kiến thức cần thiết để trở thành Tester chuyên nghiệp, hiểu biết về lĩnh vực testing và quy trình phát triển phần mềm. Để trở thành các kỹ sư tester chuyên nghiệp, học viên phải nắm được tổng quan các bước thực hiện như : Phương pháp, Kỹ thuật lập trình phần mềm, để từng bước thực hiện kiểm thử phần mềm : Kế hoạch, Phân tích, thiết kế, duy trì hoạt động và báo cáo.'

2. Mục tiêu khóa học

Sau khi tham gia khóa học, học viên có các kiến thức:

- Kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm : Phân tích rủi ro, thứ tự ưu tiêu các module

- Kiểm thử quy trình phát triển của phần mềm: Phạm vi, Khả năng tích hợp, Hệ thống, Cấp quyền

- Quy trình quản lý kiểm thử bao gồm: Kế hoạch triển khai, Vai trò và các yêu cầu, kiểm soát các lỗi.

- Kiểm thử bằng công cụ, sử dụng các công cụ kiểm thử bao gồm : Quy trình thực hiện và hướng dẫn sử dụng

3. Đối tượng tham gia khóa học

Là các chuyên gia phần mềm hoặc những người chuyên kiểm thử

4. Thời lượng: 05 ngày

5. Nội dung chi tiết:

Section I: Fundamentals of Software Testing

 • Software context, why does software fail?
 • ·Why testing is required
 • ·Principles of testing
 • ·Debugging versus testing
 • ·Scope and focus of testing
 • ·Understanding risk
 • Product risks (software risks) and project risks
 • Risk analysis, prioritizing using risk analysis
 • Goals of testing
 • The basic testing process
 • Test planning and control
 • Test analysis and design
 • Test implementation and execution
 • Evaluating exit criteria and reporting
 • ·Test closure activities
 • ·Test psychology-viewpoints on testing

Section II: Testing Throughout the Software Lifecycle

 • Testing and development
 • Testing begins at requirements
 • Life cycle models and testing
 • The "V" model
 • Iterative models
 • Verification and Validation
 • Testing levels/stages within the lifecycle
 • Component (unit) testing
 • Integration testing
 • System testing
 • Acceptance testing
 • Maintenance testing
 • Understanding regression testing
 • Understanding test types
 • Functional
 • Non-functional
 • Structural
 • Confirmation and regression

Section III: Static Techniques

 • What is static testing
 • Reviews, Inspections, Walk throughs, etc.
 • The general review process
 • Common types of reviews
 • Roles and responsibilities in reviews
 • Success factors for reviews
 • Limits of reviews
 • Understanding static analysis tools
 • Tool benefits

Section IV: Test Design Techniques

 • The test design process
 • Overview of test design and the design approach
 • The documentation decision
 • Types and characteristics of documentation
 • Types of test design techniques
 • Black box methods
 • White box methods
 • Human/experienced based methods
 • Black box (functional) techniques
 • Equivalence partitioning
 • Boundary analysis
 • Decision tables
 • State transition diagrams
 • Use cases and test design
 • White box (structural) techniques
 • Understanding control flow
 • Understanding paths and complexity
 • Coverage and what it means
 • Experienced based techniques
 • Error guessing
 • Exploratory testing
 • Selecting the appropriate test technique

Section VI: Test Management

 • Team organization
 • Roles and responsibilities
 • Understanding the test manager
 • Understanding the tester
 • Test planning
 • Planning and strategic thinking
 • Controlling the testing
 • Key strategic issues for test planning
 • Selecting a test approach
 • Understanding estimation
 • Test monitoring and reporting
 • Ending the testing, exit criteria
 • Configuration management and testing
 • Library controls
 • Change control
 • Defect/incident classification and management

Section VII: Tool Support for Testing

 • Tool selection process
 • Tool introduction
 • Tool benefits
 • Tool risks and concerns
 • Tool classifications
 • Management tools
 • Static testing tools
 • Test specification tools
 • Test execution and logging tools
 • Performance and monitoring tools
 • Application area tools
 • Non-test specific tools
Lượt truy cập: 6945 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 09:58:42 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)