Intermediate Certificate in Software Testing

1. Tổng quan khóa học:

 Chứng chỉ Intermediate Certificate in Software Testing thường được dùng  cho các chuyên gia kiểm định hoặc những người tham gia vào quá trình kiểm định. Khóa học này tập trung vào các tiêu đề giúp học viên hiểu và nắm được kỹ năng kinh nghiệm cần thiết để có thể thi và lấy chứng chỉ Advanced level test.

2. Mục tiêu khóa học

Sau khi tham gia khóa học, học viên có các kiến thức:

- Cơ bản về chương trình kiểm định

- Tổng quan về chương trình kiểm định

- Kiểm định và đánh giá rủi ro

- Quản lý chương trình kiểm định phần mềm

- Phân tích chương trình kiểm định

3. Đối tượng tham gia khóa học:

Là các chuyên gia phần mềm hoặc những người chuyên kiểm thử

4. Thời lượng: 05 ngày

5. Nội dung chi tiết:

Testing Fundamentals:

 • Review of the Foundation Certificate syllabus
 • Application domains
 • Testing in the lifecycle
 • The fundamental test process

Reviews:

 • The principles of reviews
 • Types of review
 • Using different review types
 • Performing a formal review

Testing and Risk:

 • Introduction to risk and risk-based testing
 • Risk management
 • Product risk identification and analysis

Test Management:

 • Test policy
 • Test strategy
 • Test plans
 • Entry and exit criteria
 • Estimating techniques
 • Test monitoring
 • Incident management process

Test Analysis:

 • Fundamentals of test analysis
 • Test environment requirements
 • Selection of techniques
 • Coverage measures

 

 

Lượt truy cập: 6495 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 09:59:54 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)