Cisco Certified Network Associate (CCNA v5)

1. Tổng quan khóa học

Khoá học CCNA v5 (phiên bản mới nhất hiện nay) của tập đoàn Cisco của Hoa kỳ đầu tư và xây dựng nhằm trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng. Khi kết thúc khoá học học viên có đủ tự tin tham gia các công việc như thiết kế, lắp đặt, cấu hình và bảo trì, xử lý sự cố hệ thống mạng từ một vài chục tới hàng trăm nút mạng.
Chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc tế Chuyên viên Mạng Cisco - Cisco Certified Network Associate (CCNA) được công nhận trên hơn 150 nước trên toàn thế giới.

2. Mục tiêu khóa học 

Sau khi kết thúc khóa học CCNA, học viên sẽ có những kiến thức  kiến thức cơ bản về các công nghệ như IP, Ethernet, các giao thức định tuyến như RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, ...

- Thành thạo với một số thiết bị mạng của Cisco: Thiết bị chuyển mạch lớp 2 (Switch Layer 2) serial 2900, 2950. Thiết bị định tuyến (Router) serial 2500, 2600 : Cách thức truy cập thiết bị, cấu hình kết nối các thiết bị với nhau, cấu hình các giao thức trên các thiết bị trong một hệ thống, ...

- Có thể cài đặt, cấu hình và duy trì hoạt động của mạng LAN, kết nối WAN, cho các mạng quy mô nhỏ hơn 100 nốt.

3. Đối tượng tham dự:

Chương trình dành cho những kỹ thuật viên mạng, chuyên viên phụ trách CNTT, những người chịu trách nhiệm cấu hình và hỗ trợ vận hành mạng và sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

4. Thời lượng: 120 giờ

5. Tài liệu học tập:

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanh: Nhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huống: Cho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

6. Nội dung chi tiết:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

1. Introduction to Networks

Exploring the Network

- Configuring a Network Operating System

- Network Protocols and Communications

- Network Access

- Ethernet

- Network Layer

- Transport Layer

- IP Addressing

- Subnetting IP Networks

- Application Layer

- It’s a Network

 

1. Cơ bản về mạng máy tính

- Khám phá hệ thống mạng máy tính

- Cấu hình điều hành mạng

- Giao thức mạng và quá trình truyền thông

- Tầng truy nhập mạng

- Công nghệ Ethernet

- Tầng mạng

- Tầng truyền tải

- Địa chỉ IP

- Quy hoạch địa chỉ IP

- Tầng ứng dụng

- Xây dựng và phát triển hệ thống mạng

2Routing and Switching Essentials

- Introduction to Switched Networks 

- Basic Switching Concepts and Configuration

- VLANs

- Routing Concepts

- Inter-VLAN Routing

- Static Routing

- Routing Dynamically

- Single-Area OSPF

- Access Control Lists

- DHCP

- Network Address Translation for IPv4

 

2. Các kỹ thuật định tuyến và chuyển mạch cơ bản

- Giới thuyết về mạng chuyển mạch

- Chuyển mạch trên switch và cấu hình cơ bản

- Mạng Lan ảo – VLANs

- Các khái niệm cơ bản về giao thức định tuyến

- Định tuyến giữa các VLAN

- Định tuyến tĩnh

- Định tuyến động

- OSPF đơn vùng

- Kỹ thuật điều khiển truy cập (ACL)

- Dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động DHCP

- Kỹ thuật chuyển đỏi địa chỉ cho IPv4

3. Scaling Networks

- Introduction to Scaling Networks

- LAN Redundancy

- Link Aggregation

- Wireless LANs

- Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF

- Multiarea OSPF

- EIGRP

- EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting

- IOS Images and Licensing

 

 

3. Mở rộng hệ thống mạng

- Giới thiệu về mạng chuyển mạch

- Dự phòng trong mạng LAN

- Sử dụng hiệu quả đường truyền bằng Link Aggregation

- Mạng LAN không dây

- Sử lý sự cố trong OSPF đơn vùng

- OSPF đa vùng (OSPF 2 và OSPF 3)

- Giao thức định tuyến EIGRP

- Cấu hình nâng cao EIGRP

- Quản lý tệp điều hành IOS

4Connecting Networks

Hierarchical Network Design

- Connecting to the WAN

- Point-to-Point Connections

- Frame Relay

- Network Address Translation for IPv4

- Broadband Solutions

- Securing Site-to-Site Connectivity

- Monitoring the Network

- Troubleshooting the Network

 

4. Kết nối mạng

- Thiết kế mô hình mạng phân cấp

- Kết nối mạng diện rộng WAN

- Kết nối Point – to - Point

- Công nghệ Frame Relay

- Kỹ thuật chuyển đổi địa chỉ cho IPv4

- Giải pháp mạng băng rộng

- Bảo mật cho kết nối Site-to-Site

- Giám sát quản lý hệ thống mạng

- Xử lý sự cố trong hệ thống mạng

 

Lượt truy cập: 9589 - Cập nhật lần cuối: 05/01/2015 13:59:54 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)