EXIN Training Provider

Tiền thân của EXIN hiện nay là một Trung tâm đào tạo và kiểm tra thuộc một dự án của Bộ Kinh tế Hà Lan từ năm 1984. Từ đầu những năm 1990, EXIN đã cùng sáng lập xây dựng và cấp giấy chứng nhận các chương trình đào tạo CNTT cao cấp khác nhau, chẳng hạn như các chứng chỉ CNTT thực hành (PDI), ITIL ®, PRINCE2 ® và ISPL. Tới nay, khoảng gần 2 triệu chuyên gia, tổ chức CNTT trên toàn thế giới đang sở hữu các chứng nhận của EXIN. EXIN có hơn 1.000 đối tác được công nhận, tạo điều kiện cho việc thi các chứng chỉ của EXIN trên hơn 125 quốc gia và 20 ngôn ngữ. 

COE Academy (tiền thân là Netpro-ITI Academy) trở thành đối tác của EXIN từ 2014.

Link để kiểm tra trên website của EXIN : https://www.exin.com/NL/en/find-a-location/find-training-provider

Tìm bằng từ khóa "netpro" trong phần Name of Training Provider

Lượt truy cập: 6607 - Cập nhật lần cuối: 11/11/2015 14:26:30 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)