EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)

EC-Council là Hiệp hội thương mại điện tử Hoa Kỳ, đây là một tổ chức tin học độc lập hướng vào các nội dung đào tạo Công nghệ thông tin và quản lý dựa trên nền mở không phụ thuộc vào một hãng công nghệ cụ thể. Có thể nói đến các chương trình nổi tiếng nhất như CEH (Hacker mũ trắng), CHFI (Điều tra an ninh tin học), PM (Quản lý dự án), ENSA, ECSA…

COE Academy (tiền thân là Netpro-ITI Academy) trở thành đối tác của EC-Council từ 2013

Lượt truy cập: 6968 - Cập nhật lần cuối: 18/07/2016 09:41:49 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)