Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)

Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)

 

Tổng quan :

Từ sau ngày 17/11/2011, chứng chỉ CCSP đã được Cisco thay thế bởi chứng chỉ CCNP Security đang có hiệu lực hiện nay. Chương trình đào tạo CCNP Security của Cisco được thiết kế cho vị trí kỹ sư an ninh mạng nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với vấn đề bảo mật trên các thiết bị như Routers, Switchs, PIX, ASA, … hoàn thành khóa học bạn cũng có khả năng lựa chọn, triển khai, hỗ trợ, xử lý Firewall, VPNs, các giải pháp IDS/IPS phù hợp cho môi trường làm việc cụ thể.

Yêu cầu đầu vào:

Học viên đã có chứng chỉ CCNA Security hoặc CCSP(cũ) hoặc CCIE(lĩnh vực khác).

Nội dung :

No.

Course name

Exam code

Duration

(hrs)

1.

Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SECURE)

642-637

 

2.

Deploying Cisco ASA Firewall Solutions (FIREWALL)

642-618

 

3.

Deploying Cisco ASA VPN Solutions (VPN)

642-648

 

4.

Implementing Cisco Intrusion Prevention System  (IPS)

642-627

 

TỔNG CỘNG

 

 

Secure v1.0

Khóa học này nhằm cung cấp cho các kỹ sư an ninh mạng những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực thi dịch vụ bảo mật của phần mềm Cisco IOS trên router và switch. Hoàn thành khóa học bạn sẽ có thể sử dụng các tính năng bảo mật trên phần mềm Cisco IOS, cũng như cài đặt và cấu hình các thành phần của Cisco IOS như chính sách tường lửa dựa trên người dung hay khu vực, hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS), cấu hình tunnel với IPSec bao gồm hạ tầng khóa công khai (PKI), công nghệ mạng riêng ảo (VPN / GET-VPN / DM-VPN / SSL-VPN), giao diện đường hầm ảo (VTI / DVTI). Khóa học tập trung vào việc thực hiện và xử lý sự cố trong quá trình tiếp cận các pha trong vòng đời dịch vụ.

Module 1: Deploying Cisco IOS Software Network Foundation Protection Lesson

- Lesson 1: Deploying Network Foundation Protection Controls

- Lesson 2: Deploying Advanced Switched Data Plane Security Controls

- Lesson 3: Implementing Cisco Identity-Based Network Services

- Lesson 4: Deploying Basic 802.1X Features

- Lesson 5: Deploying Advanced Routed Data Plane Security Controls

- Lesson 6: Deploying Advanced Control Plane Security Controls

- Lesson 7: Deploying Advanced Management Plane Security Controls

Module 2: Deploying Cisco IOS Software Threat Control and Containment

- Lesson 1: Deploying Cisco IOS Software Network Address Translation

- Lesson 2: Deploying Basic Zone-Based Policy Firewalls

- Lesson 3: Deploying Advanced Zone-Based Policy Firewalls

- Lesson 4: Deploying Cisco IOS Software IPS

Module 3: Deploying Cisco IOS Software Site-to-Site Transmission Security

- Lesson 1: Site-to-Site VPN Architectures and Technologies

- Lesson 2: Deploying VTI-Based Site-to-Site IPsec VPNs

- Lesson 3: Deploying Scalable Authentication in Site-to-Site IPsec VPNs

- Lesson 4: Deploying DMVPNs

- Lesson 5: Deploying High Availability in Tunnel-Based IPsec VPNs

- Lesson 6: Deploying GET VPN

Module 4: Deploying Secure Remote Access with Cisco IOS Software

- Lesson 1: Remote Access VPN Architectures and Technologies

- Lesson 2: Deploying Remote Access Solutions Using SSL VPN

- Lesson 3: Deploying Remote Access Solutions Using Cisco Easy VPN

 

Firewall v2.0

Khóa học này được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho kỹ sư an ninh mạng kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực thi và bảo trì các giải pháp an ninh dựa trên thiết bị ASA của Cisco. Với các kiến thức được cung cấp, sau khóa học bạn có thể thực thi các biện pháp để giảm thiểu các rủi ro đối với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin với các đặc điểm an ninh được cung cấp trên thiết bị ASA của Cisco.

Outline :

- Cisco ASA Adaptive Security Appliance Introduction

- Basic Connectivity and Device Management

- Network Integration

- Cisco ASA Adaptive Security Appliance Policy Control

- Cisco ASA Adaptive Security Appliance High Availability and Virtualization

 

VPN v2.0

Khóa học này được Cisco thiết kế dựa trên ASA 8.4 dành cho khách hàng của Cisco, nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng để lựa chọn, cấu hình, xử lý các sự cố trên thiết bị ASA của Cisco với kỹ thuật VPN để giảm thiểu rủi ro cho hệ thống công nghệ thông tin cũng như các ứng dụng trong hệ thống.

Outline :

- The Cisco ASA Adaptive Security Appliance VPN Architecture and Common Components

 -Cisco ASA Adaptive Security Appliance Clientless Remote Access SSL VPN Solutions

- Cisco AnyConnect Remote Access SSL Solutions

- Cisco ASA Adaptive Security Appliance Remote Access IPsec VPNs

- Cisco ASA Adaptive Security Appliance Site-to-Site IPsec VPN Solutions

- High Availability and High Performance for Cisco ASA Adaptive Security Appliance VPNs

 

IPS

Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để  triển khai các giải pháp Intrusion Prevention System (IPS) dựa trên các đặc điểm được cung cấp bởi phần mềm IOS của Cisco.

Outline :

- Introduction to Intrusion Prevention and Detection, Cisco IPS Software, and Supporting Devices

- Installing and Maintaining Cisco IPS Sensors

- Applying Cisco IPS Security Policies

- Adapting Traffic Analysis and Response to the Environment

- Managing and Analyzing Events

- Deploying Virtualization, High Availability, and High Performance Solutions

- Configuring and Maintaining Specific Cisco IPS Hardware

 

 

Lượt truy cập: 16331 - Cập nhật lần cuối: 18/11/2014 15:55:51 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)