IBM AIX

1.Tổng quan khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên các kỹ năng và kiến thức cơ bản để triển khai và quản trị hệ điều hành AIX trên hệ thống server IBM. Nội dung khóa học tập trung vào các lính vực sau:

- Đăng nhập vào hệ thống AIX và thiết lập mật khẩu người sử dụng.

- Sử dụng tài liệu AIX trực tuyến

- Quản lý thư mục và hồ sơ AIX

- Mô tả mục đích của Shell

- Sử dụng vi editor

- Thực hiện các các lệnh  AIX chung và quản lý các tác vụ AIX

- Tùy biến môi trường làm việc

- Sử dụng các tiện ích của AIX

- Viết tập lệnh shell đơn giản

- Sử dụng môi trường AIXWindows

- Sử dụng môi trường Desktop thông thường

2. Đối tượng tham gia

- Đối tượng và các chuyên viên CNTT và những người quản lý hệ thống

- Chuyên viên quản trị ứng dụng và cơ sở dữ liệu

3. Thời gian đào tạo: 4 ngày

4. Nội dung khóa học

 • Bài 1 - Giới thiệu AIX
 • Bài 2 - Sử dụng Hệ thống
 • Bài tập 1 – Sử dụng Hệ thống
 • Bài 3 - Tài liệu AIX
 • Bài tập 2 – Tài liệu AIX
 • Bài 4 - Files, thư mục 
 • Bài tập 3 - Files, thư mục 
 • Bài 5 – Sử dụng Files
 • Bài tập 4 - Sử dụng Files
 • Bài 6 – Phân quyền File (File Permissions)
 • Bài tập 5 - Phân quyền File
 • Bài 7 - The vi Editor
 • Bài tập 6 - The vi Editor
 • Bài 8 – Cơ bản về Shell
 • Exercise 7 - Cơ bản về Shell
 • Bài 9 – Sử dụng các biến Shell
 • Bài tập 8 – Sử dụng các biến Shell
 • Bài 10 – Tác vụ (Processes)
 • Bài 11 – Kiểm soát tác vụ
 • Bài tập 9 - Kiểm soát tác vụ
 • Bài 12 – Tùy biến môi trường người sử dụng
 • Bài tập 10 - Tùy biến môi trường người sử dụng
 • Bài 13 – Các tiện ích AIX, Phần I
 • Bài tập 11 – Các tiện ích AIX
 • Bài 13 – Các tiện ích AIX,
 • Bài tập 12 – Các tiện ích AIX
 • Bài 14 – Các tiện ích AIX
 • Bài tập13 – Các tiện ích AIX
 • Bài 14 – Các tiện ích AIX nâng cao
 • Bài tập 14 – Các tiện ích AIX  
 • Bài  15 – Các đặc điểm bổ sung Shell
 • Bài tập 15 – Các đặc điểm bổ sung Shell
 • Bài 16 –Hệ giao diện đồ họa người dùng AIX
Lượt truy cập: 9544 - Cập nhật lần cuối: 26/12/2014 11:14:37 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)