Chuyên gia Quản lý dự án (Project Management Professional - PMP)

1. Tổng quan khóa học:

Được công nhận và yêu cầu trên toàn thế giới đối với các nhà quản lý dự  án. Chứng chỉ PMP chứng to cho nhà  tuyển dụng, khách hàng và các đồng nghiệp rằng chúng ta đủ kiến  thức quản lý dự án, đủ kinh nghiệm và kỹ năng để quản lý dự án đến khi dự án hoàn thành thành công. Tham gia khóa học này học viên được cung cấp các kỹ năng chuyên môn cần thiết để dẫn dắt một đội dự án và các  kĩ năng để  đạt  được kết quả dự án thành công. Tham gia khóa học này, học viên sẽ có được những kinh nghiệm từ những chuyên gia quản lý dự án những người đã thực hiện các dự án lớn tầm cỡ thế giới.

2. Đối tượng tham gia khóa học

- Những nhà quản trị dự án

- CIO

- Trưởng  các bộ phận trong doanh nghiệp

- Trưởng các nhóm làm việc

3. Thời lượng: 05 ngày (8h/ngày)

4. Yêu cầu tham dự

Học viên  tham gia khóa học cần có chứng chỉ CAMP hoặc  đã được đào tạo CAMP tại các đơn vị ủy quyền của PMI, có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quả trị dự án.

5. Tài liệu học tập

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

6. Nội dung chi tiết

 • Integration Management
 • Scope Management
 • Time Management
 • Cost Management
 • Quality Management
 • Human Resource Management
 • Risk Management
 • Communications Management
 • Procurement Management
 • Stakeholder Management,
 • Project Management Context, Framework, Processes, and
 • PMP® Examination tips, tricks, and strategy.
Lượt truy cập: 8738 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 10:01:37 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)