MCSA SQL Sever 2012

1. Tổng quan khóa học

- Dữ liệu luôn là một phần không thể thiếu của các hệ thống thông tin. Hay nói các khác tất cả các hệ thống thông tin đều nhằm phục vụ việc quản lý, truyền tải, an toàn dữ liệu. ngày nay có rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu của các hãng lớn như Oracle, IBM, Microsoft… đang được hàng triệu doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức,… xử dụng nhằm đáp ứng những yêu cầu riêng của mình. Microsoft SQL server 2012 là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới. chứng chỉ MCSA: SQL Server của Microsoft là một trong những chứng chỉ uy tín hàng đầu trong giới công nghệ thông tin. Nó xác nhận rằng chúng ta có đủ tư duy, kĩ năng, kinh nghiệm của một nhà phát triển cơ sở dữ liệu, một nhà phân tích cơ sở dữ liệu, một quản trị viên một hệ cơ sở dữ liệu lớn. chứng chỉ này cũng xác nhận bạn đủ khả năng làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong các trung tâm dữ liệu lớn và hiện đại bậc nhất thế giới.

2. Mục tiêu khóa học

Chương trình MCSA SQL 2012 cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình, sử dụng các tính năng và các công cụ trên phiên bản SQL 2012 cũng như khắc phục sự cố bằng việc sao lưu phục hồi khi có lỗi xảy ra để đảm bảo tính duy trì và toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, chương trình còn giúp học viên biết được những tính năng mới của phiên bản SQL 2012 so với các phiên bản trước. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể làm chủ hệ thông Microsoft SQL Server. Chương trình Microsoft SQL 2012 rất thiết thực cho các sinh viên khối IT, kỹ sư quản trị và suy trì hệ thống cơ sở dữ liệu SQL. Khóa học cũng cung cấp cho các cá nhân muốn phát triển và cung cấp ứng dụng với nội dung từ SQL.

3. Đối tượng tham dự:

Khóa học phù hợp với các nhà quản lý và nhân viên hỗ trợ Dịch vụ CNTT, các chuyên gia phân tích an ninh thông tin, chuyên gia tư vấn và phát triển Hệ Thống Thông Tin, các CIO, nhân viên quản trị hệ cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu, các nhà quản trị hệ thống, nhân viên hỗ trợ người dùng, nhân viên an ninh mạng

4. Điều kiện tham dự: Khóa học này yêu cầu học viên có kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu, các chuẩn trong cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ SQL.

5. Thời lượng: 120h

6. Tài liệu học tập

Mỗi học viên được phát 01 bộ tài liệu theo chương trình chuẩn chính hãng.

Ngoài ra học viên còn được cấp những tài liệu sau đây:

Ngoài tài liệu chính với nội dung như trên, các tài liệu khác cấp cho học viên có thể dưới dạng in hoặc bản điện tử gồm:

-  Bản tóm tắt: tóm lược lại các điểm quan trọng trong nội dung từng học phần;

-  Bài tập thực hành: được đan xem vào các nội dung giảng dạy lý thuyết nhằm giúp học viên chủ động suy nghĩ về khái niệm và vấn đề đang thảo luận;

-  Bài tập tự đánh giá: giúp học viên đánh giá những kiến thức tiếp thu được trong khóa hoc;

-  Bài kiểm tra nhanhNhằm kiểm tra hiểu biết của học viên về các khái niệm nêu ra trong khóa học;

-  Bài tập tình huốngCho phép học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào việc giải quyết các tình huống cụ thể;

7. Nội dung chi tiết:

Khóa học bao gồm 3 môn học: Querying Microsoft SQL Server 2012, Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases và Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012.

Môn học Querying Microsoft SQL Server 2012

Môn học này cung cấp cho học viên những kĩ năng và kĩ thuật cần thiết để viết các truy vấn SQL cơ bản trên Microsoft SQL server 2012. Khóa học này đưa ra nền tảng cho các vấn đề như quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu và business intelligence.

Nội dung:

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2012
Module 2: Getting Started with SQL Azure
Module 3: Introduction to T-SQL Querying
Module 4: Writing SELECT Queries
Module 5: Querying Multiple Tables
Module 6: Sorting and Filtering Data
Module 7: Working with SQL Server 2012 Data Types
Module 8: Using Built-In Functions
Module 9: Grouping and Aggregating Data
Module 10: Using Subqueries
Module 11: Using Table Expressions
Module 12: Using Set Operators
Module 13: Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions
Module 14: Pivoting and Grouping Sets
Module 15: Querying SQL Server Metadata
Module 16: Executing Stored Procedures
Module 17: Programming with T-SQL
Module 18: Implementing Error Handling
Module 19: Implementing Transactions
Module 20: Improving Query Performance

Môn học Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức và kĩ năng để quản trị, vận hành một cơ sở dữ liệu trên nền Microsoft SQL server 2012. Khóa học này tập trung vào việc giúp cho học viên có thể sử dụng các tính năng của sản phẩm Microsoft SQL server 2012 và các công cụng liên quan đến việc bảo trì một cơ sở dữ liệu.

Nội dung:

Module 1: Introduction to SQL Server 2012 and its Toolset
Module 2: Preparing Systems for SQL Server 2012
Module 3: Installing and Configuring SQL Server 2012
Module 4: Working with Databases
Module 5: Understanding SQL Server 2012 Recovery Models
Module 6: Backup of SQL Server 2012 Databases
Module 7: Restoring SQL Server 2012 Databases
Module 8: Importing and Exporting Data
Module 9: Authenticating and Authorizing Users
Module 10: Assigning Server and Database Roles
Module 11: Authorizing Users to Access Resources
Module 12: Auditing SQL Server Environments
Module 13: Automating SQL Server 2012 Management
Module 14: Configuring Security for SQL Server Agent
Module 15: Monitoring SQL Server 2012 with Alerts and Notifications
Module 16: Performing Ongoing Database Maintenance
Module 17: Tracing Access to SQL Server 2012
Module 18: Monitoring SQL Server 2012
Module 19: Managing Multiple Servers
Module 20: Troubleshooting Common SQL Server 2012 Administrative Issues

Môn học Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Kho dữ liệu là một giải pháp tổ chức và sử dụng dữ liệu một cách tập trung ddeer dễ dàng đưa ra các báo cáo và phân tích phục vụ nhu cầu doanh nghiệp. môn học này sẽ hướng dẫn học viên cách thức tạo ra một kho dữ lieuej với SQL Server 2012, thực hiện ETL với dịch vụ tích hợp của SQL server và cách thức xác nhận, làm sạch dữ liệu xử dụng SQL server Data Quality Services và SQL Server Master Data Services.

Nội dung:

Module 1: Introduction to Data Warehousing
Module 2: Data Warehouse Hardware
Module 3: Designing and Implementing a Data Warehouse
Module 4: Creating an ETL Solution with SSIS
Module 5: Implementing Control Flow in an SSIS Package
Module 6: Debugging and Troubleshooting SSIS Packages
Module 7: Implementing an Incremental ETL Process
Module 8: Incorporating Data from the Cloud into a Data Warehouse
Module 9: Enforcing Data Quality
Module 10: Using Master Data Services
Module 11: Extending SQL Server Integration Services
Module 12: Deploying and Configuring SSIS Packages
Module 13: Consuming Data in a Data Warehouse

Lượt truy cập: 10644 - Cập nhật lần cuối: 23/12/2014 15:46:44 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)