Tin tức
 • Kiến trúc tổng thể Togaf

  09/12/2014
  1. Tổng quan về khóa học Khóa học sẽ giới thiệu các nội dung chính liên quan tới khái niệm kiến trúc tổng thể và tập trung vào khung TOGAF 9.1. Kết thúc khóa học, học viên có thể ứng dụng được các tiêu chuẩn của phương pháp kiến trúc tổng thể TOGAF 9.1 trong chiến lược tái cấu trúc tại tổ chức. Hướng dẫn các khái niệm cơ bản của kiến trúc tổ chức và TOGAF ® 9.1 Giải thích các tính năng của TOGAF ® và phương pháp luận của nó. Ứng dụng lợi thế tốt nhất làm thế nào để sử dụng ...
Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
 • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
 • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
 • ATC
 • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
 • ISACA
 • EXIN Training Provider
 • LPI Approved Training Partner
 • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
 • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
 • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)