Khóa học lập trình ứng dụng Window Phone

1. Mục tiêu khóa học:

- Lập trình với ngôn ngữ lập trình C#

- Cấu trúc điều khiển, tạo một Project ứng dụng Windows Phone

- Lập trình với Layout và Control trong Windows Phone

- Thiết kế giao diện ứng dụng với Expression Blend

- Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng trên Windows Market Place

- Lập trình lưu trữ và truy xuất dữ liệu

- Lập trình với các thiết bị ngoại vi như thẻ nhớ, Camera, GPS…

- Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON

- Lập trình với Gestures, Sensor và giao tiếp với các dịch bụ khác qua Web Service

- Lập trình xây dựng hiệu ứng với Page Transitions Animation

Thu hoạch sau khóa học

- Phát triển các ứng dụng Mobile trên Windows Phone

- Lập trình viên Windows Phone

- Ngoài ra, học viên còn có thể sang tạo những ứng dụng của riêng mình để kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận.

- Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể làm cho các công ty phần mềm, phát triển ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành Windows Phone.

2. Đối tượng tham gia học

- Học sinh đã tốt nghiệp PTTH yêu thích, có niềm đam mê về công nghệ thông tin.

- Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp – Cao đẳng – Đại học

- Nhân viên phát triển ứng dụng Mobile tại các doanh nghiệp

3. Điều kiện tham dự

- Học viên đã có kiến thức Tin học đại cương, có kiến thức lập trình cơ bản

4. Thời lượng: 40 giờ

5. Nội dung môn học

1. Module 1: Windows Phone cơ bản (45h)

- Nền tảng ngôn ngữ C#

- Xử lý chuỗi trong C#

- Mảng và collection trong C#

- Xây dựng lớp – đối tượng

- Kế thừa – Đa hình

- Generic

- Xử lý biệt lệ Exception

- Cơ bản về LINQ

- Regular Expression

- Giới thiệu Windows Phone

- Tìm hiểu ngôn ngữ XAML và các control cơ bản trong Windows Phone

- Các control nâng cao trong Windows Phone

- Data binding cơ bản

- Kiểm tra cuối môn

 2. Module 2: Lập trình Windows Phone nâng cao (45h)

- Page Transition Animation

- Multimedia

- Drawing

- Cảm ứng chạm đa điểm

- Bản đồ và định vị

- Lập trình đồng bộ và bất đồng bộ

- Background Agent

- Live Tiles trong Windows Phone 8

- Màn hình khóa

- Làm việc với webservice để kết nối và trao đổi dữ liệu bới máy chủ

- Làm việc với cảm biến và bluetooth trên thiết bị

- Hoàn thiện và đưa ứng dụng lê Windows Phone Store

- Kiểm tra cuối môn

 3. Module 3: Đồ án thực tế (15h)

Lượt truy cập: 8660 - Cập nhật lần cuối: 06/04/2015 14:09:50 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)