Chương trình đào tạo tại COE Academy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KỸ NĂNG MỀM

Chi tiết cụ thể nội dung các khóa đào tạo mời quý vị xem ở mục:

1: Đào tạo chứng chỉ quốc tế

2: Đào tạo lập trình

3: Đào tạo doanh nghiệp

 

Lượt truy cập: 5279 - Cập nhật lần cuối: 05/01/2015 15:34:47 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)