Khóa đào tạo Tự động hóa phát triển và chuyển giao công nghệ phần mềm.

Khóa đào tạo Tự động hóa phát triển và chuyển giao công nghệ phần mềm: Devops nâng cao được COE triển khai tổ chức dành cho các cán bộ nhân viên của Tổng công ty Truyền thông (VNPT Media). Từ ngày 16/12/2022 đến 25/12/2022, 22 học viên của VNPT Media tham gia lớp học Tự động hóa phát triển và chuyển giao công nghệ phần mềm: Devops nâng cao do COE Việt Nam tổ chức.

Sau khóa học, học viên sẽ hiểu được lý thuyết và thực tế khái niệm DevOps trong doanh nghiệp bao gồm việc áp dụng tư duy DevOps, xây dựng chiến lược và lộ trình DevOps cùng cách thức tổ chức và triển khai. Với nội dung về Kubernetes, học viên nắm được những khái niệm căn bản, cấu trúc, cách thiết kế và triển khai các kiến trúc hạ tầng cùng các dự án DevOps thực tế.

Sau đây, cùng nhìn lại một số hình ảnh lớp học: