Khóa đào tạo Lập trình Front-end Angular Framework dành cho các cán bộ của Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) được tổ chức bởi COE Việt Nam

Khóa học Lập trình Front-end Angular Framework diễn ra trong 04 ngày tại văn phòng của Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net)

AngularJS là framework phổ biến nhất đã vượt trội hơn mọi framework JavaScript khác. Với một số tính năng tuyệt vời như mã hóa ít hơn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, Angular đã nổi lên như một trong những công nghệ phổ biến trong thế giới phát triển web. Chắc chắn, nó đã làm cho cuộc sống của các nhà phát triển JavaScript dễ dàng hơn nhiều. Angular hiện đang được sử dụng trên 9.000 trang web, bao gồm một số công ty nổi tiếng như Intel, Sprint, NBC, Walgreens và ABC News. Thống kê cho thấy mức độ phổ biến của Angular framework trong số các nhà phát triển. Angular là một trong những framework JavaScript, cho phép sử dụng HTML như một ngôn ngữ chính.

Tham gia khóa đào tạo bao gồm 15 học viên là chuyên viên đến từ Phòng Chuyển đổi số/ Trung tâm CĐS, các học viên sẽ được Giảng viên giảng dạy các nội dung sau:

  • Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
  • Lập trình TypeScript nâng cao
  • Giới thiệu Angular Framework
  • Components trong Angular
  • Data Binding trong Angular
  • Templating & Directives trong Angular
  • Routing & Navigation trong Angular
  • Form handling & Ng module trong Angular
  • Working with API in Angular
  • Mini project “Xây dựng”

Sau đây là một số hình ảnh của khóa học:

                                                               Học viên trong giờ học