Khai giảng lớp đào tạo Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack cho Tổng công ty Hạ Tầng Mạng.

Các ngày 28, 29/10 và 03, 04/11/2022, 14 học viên thuộc Tổng công ty Hạ tầng Mạng đã tham dự lớp Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Teams.

Đến với khóa học, học viên sẽ được tìm hiểu về tổng quan về OpenStack; tìm hiểu, cài đặt và cấu hình OpenStack Controller và các dịch vụ cơ bản của Controller (Glance, Keystone, Horizon); tìm hiểu, cài đặt và cấu hình OpenStack Compute (Nova), OpenStack Networking (Neutron); tìm hiểu về Bock Storage, Share File System, Object Storage. Ngoài ra, học viên còn được giới thiệu các thành phần bổ sung, plugin cho Openstack để thiết kế, cài đặt, cấu hình Openstack nhiều node nhằm quản trị và vận hành hệ thống Openstack.

Dưới đây là một số hình ảnh khóa học:

Lễ khai giảng khóa học