Cục Hải Quan Thành phố Hải Phòng tin tưởng lựa chọn COE Việt Nam là đơn vị triển khai chương trình đào tạo công nghệ thông tin năm 2021.

Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin năm 2021 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng được diễn ra từ ngày 08/11 đến ngày 20/11/2021. Chương trình bao gồm 03 khóa học: Triển khai quản trị hạ tầng ảo hóa Vmware vSphere, khóa học xây dựng kiến trúc, quản trị, phát triển ứng dụng trên Bigdata, hóa học chuyển đổi số và xây dựng một tổ chức trongthời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Mở đầu là khóa học triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere, khóa học 05 ngày này có đào tạo thực hành chuyên sâu tập trung vào cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vSphere® 6.7, bao gồm VMware ESXi ™ 6.7 và VMware vCenter Server® 6.7. Khóa học này chuẩn bị cho học viên quản trị cơ sở hạ tầng vSphere cho một tổ chức có quy mô bất kỳ. Khóa học này là nền tảng cho hầu hết các công nghệ VMware khác trong trung tâm dữ liệu software-defined (software-defined data center).

                                                Hình ảnh học viên trong giờ học VMware vSphere

Khóa 2: Khóa học xây dựng kiến trúc, quản trị, phát triển ứng dụng trên Bigdata được diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021. Qua khóa học này, học viên sẽ năm được: Tổng quan về dữ liệu lớn (Big Data): đặc tính, giới thiệu lưu trữ, sắp xếp, truy vấn...Tổng quan các giai đoạn phát triển của việc phân tích dữ liệu trong một doanh nghiệp: Thủ công (Excel), Một vài công cụ đóng gói (SAS, SPSS), thử nghiệm mô hình khoa học dữ liệu, tuyển một số nhân sự về dữ liệu, tìm kiếm và xây dựng nền tảng, triển khai thử nghiệm một số mô hình, tích hợp vận hành, nhân rộng các mô hình dữ liệu ra toàn doanh nghiệp, tập trung vào ảnh hưởng, năng suất, quản trị rủi ro...

                              Học viên được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học do COE Việt Nam cấp

Ngày 20/11/2021, tại hội trường lớn của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, hơn 400 cán bộ của Cục đã tham gia khóa đào tạo chuyển đổi số và xây dựng một tổ chức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Trong khóa học này học viên được chia sẻ :

  • Khái niệm, tổng quan các công nghệ cốt lõi trong cách mạng công nghiệp 4.0.
  • Những công việc có nguy cơ lỗi thời và một số nghề nghiệp, tính chất công việc mới trong kỷ nguyên 4.0.
  • Phương hướng chuyển đổi số trong kỷ nguyên 4.0.
  • Quy trình, phương pháp và công cụ chuyển đổi số.
  • Những đòi hỏi và thách thức trong chuyển đổi số sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0.
  • Các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0, tác động và khả năng áp dụng trong lĩnh vực Hải quan tại Việt Nam.
  • Bài tập thực hành ứng dụng chuyển đổi số vào thực tế Hải Quan, giải đáp thắc mắc học viên.