Công ty Truyền tải điện 1 tin tưởng lựa chọn COE là đơn vị đào tạo chuỗi các khóa học kéo dài gần 1 tháng cuối năm 2022.

Mở đầu là khóa học Chuyên gia bảo mật và an ninh mạng được triển khai từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022 với hình thức học trực tuyến qua Zoom.

Trong khóa đào tạo kéo dài 5 ngày, các học viên thuộc các đơn vị thành viên của Tổng công ty truyền tải Điện Quốc gia đã được giới thiệu về Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), và cách xây dựng, vận hành và duy trì Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng thông qua các pha: lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành, duy trì, đánh giá, cải tiến.

 

Nhằm đáp ứng các công việc thực tế của các phòng ban chuyên trách của tổng công ty, Khóa học Phân tích dữ liệu – Level A được triển khai từ ngày 14/11/2022 – 18/11/2022. Tai khóa học, học viên được tiếp xúc và nắm bắt được những lý thuyết và luyện tập đan xen các bài tập tình huống xoay quanh 7 chủ đề chính:

-      Module 1: Phân tích dữ liệu trên công cụ Excel

-      Module 2: Tự động làm sạch dữ liệu với Power Query

-      Module 3: Tư duy Phân tích dữ liệu

-      Module 4: Tính toán phân tích dữ liệu với Pivot Table và Power Pivot

-      Module 5:  Trực quan hóa dữ liệu với Power BI desktop

-      Module 6:  Phân tích, khai phá dữ liệu với Power BI

-      Module 7: Cộng tác chia sẻ với Power BI

Cuối cùng, trong 2 ngày 24, 25/11/2022, lớp Nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống giám sát thiết bị truyền dẫn quang SDH là lớp học cuối cùng trong chuỗi 3 khóa học được COE tổ chức, phối hợp cùng công ty truyền tải Điện 1.

Sau khóa học, học viên được truyền đạt các kiến thức lý thuyết và thực hành khai thác vận hành về Phần mềm giám sát thiết bị truyền dẫn U2000 Huawei cũng như Phần mềm giám sát thiết bị truyền dẫn Coriant TNMS.