COE Việt Nam triển khai thành công khóa đào tạo DevOps cơ bản cho các cán bộ thuộc Tổng Công ty Truyền thông (VNPT Media)

DevOps (kết hợp của cụm từ tiếng Anh “software DEVelopment” và “information technology OPerationS“) là một thuật ngữ để chỉ một tập hợp các hành động trong đó nhấn mạnh sự hợp tác và trao đổi thông tin của các lập trình viên và chuyên viên tin học khi cùng làm việc để tự động hóa quá trình chuyển giao sản phẩm phần mềm và thay đổi kiến trúc hệ thống.

Khóa học DevOps cơ bản tại COE Việt Nam giúp các học viên hiểu rõ về văn hóa DevOps, quy trình DevOps để có thể áp dụng vào công việc tại doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học học viên sẽ:

  • Hiểu rõ tổng quan về DevOps và có thể áp dụng một quy trình đầy đủ của DevOps
  • Có hiểu biết cơ bản về các phương pháp, thuật ngữ được sử dụng trong DevOps.
  • Làm quen với các công cụ thông dụng để triển khai DevOps.

Một số hình ảnh của khóa học được triển khai tại COE:

                    Bà Trần Thị Huê – Giám đốc COE Việt Nam phát biểu tại buổi khai giảng khóa học