COE Việt Nam tổ chức thành công khóa đào tạo: “Dịch vụ đào tạo Tối ưu hóa truy vấn CSDL cho cán bộ nhân viên Công ty công nghệ thông tin - VNPT IT năm 2021 ( SQL Tuning for Developer)

Khóa học " Oracle Database: SQL Tuning for Developers" diễn ra trong 03 ngày từ ngày 05/11 đến ngày 07/11/2021, khóa học giúp học viên điều chỉnh Oracle SQL và cách áp dụng các kỹ thuật điều chỉnh câu lệnh SQL. Tìm hiểu các cách thức khác nhau để truy cập dữ liệu hiệu quả, đồng thời các dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle Exadata Express cũng được giới thiệu.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

  • Sửa đổi câu lệnh SQL cho hiệu suất tốt nhất
  • Xác định SQL hoạt động kém
  • Theo dõi ứng dụng thông qua các cấp độ khác nhau của kiến trúc ứng dụng
  • Nắm bắt cách thức Tối ưu hóa Truy vấn dữ liệu đưa ra quyết định về việc truy cập dữ liệu
  • Xác định mức độ ảnh hưởng của Tối ưu hóa Thống kê đến hiệu suất của SQL
  • Tìm hiểu các phương thức truy cập dữ liệu bao gồm các phương thức nối khác nhau
  • Hiểu rõ về dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Exadata Express của Oracle

Sau đây là những hình ảnh của lớp học

                                                                   Học viên trong giờ học