COE Việt Nam phối hợp cùng Huawei Việt Nam triển khai thành công 03 khóa học về mạng 5G cho các cán bộ của Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone.

Các khóa học được diễn ra từ ngày 16/11 đến ngày 26/11/2021.

Mở đầu chuỗi đào tạo là khóa: “Đào tạo Quy hoạch và thiết kế mạng lõi 5G NSA (5G NSA Core Network Planning & Design Ultra-Practice) với nội dung: Roads to 5G Evolution (Management Training). Trong buổi lễ khai giảng khóa học ngày 16/11, COE Việt Nam rất vinh dự được đón tiếp Giám đốc Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone, Phó tổng giám đốc và Giám đốc triển khai của Huawei Việt Nam.

Phát biểu trong buổi lễ khai giảng, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông cho biết hướng tới mục tiêu, viễn thông Việt Nam phải đi cùng nhịp với các quốc gia phát triển trên thế giới trong việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến nhất là hạ tầng băng rộng trong đó có mạng di động 5G. Ông tin tưởng với kinh nghiệm của giảng viên và công tác tổ chức đào tạo chuyên nghiệp của COE Việt Nam, các cán bộ tham gia khóa học sẽ đạt kết quả cao.

Khóa học: “Đào tạo Quy hoạch và thiết kế mạng lõi 5G NSA (5G NSA Core Network Planning & Design Ultra-Practice) với nội dung: Roads to 5G Evolution (Management Training) giúp học viên nắm được những kiến thức:

  • Lộ trình công nghiệp 5G
  • Thách thức chính trong xây dựng mạng không dây
  • Mạng truyền tải phát triển như thế nào để đáp ứng các yêu cầu về băng thông cao và độ trễ thấp trong 5G?
  • Vấn đề chính trong phát triển mạng lõi
  • Thách thức chính trong quy hoạch, triển khai mạng 5G

Nội dung số 2: 5G NSA Core Network Planning & Design Ultra-Practice được diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 19/11/2021. Trong khóa học này, học viên được chia sẻ về nội dung: Quy hoạch thiết bị phần cứng và quy hoạch giải pháp, dịch vụ.