Chuỗi chuyên đề đào tạo "Kiến trúc và thiết kế phần mềm chuyên nghiệp (Software Architecture & Design Pro)” và “Docker – Kubernetes”

Chuỗi chuyên đề đào tạo "Kiến trúc và thiết kế phần mềm chuyên nghiệp (Software Architecture & Design Pro)” và “Docker – Kubernetes” được tổ chức dành cho đội ngũ nhân sự thuộc Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT). Trong 2 tuần tháng 10 và 11/2022, COE Việt Nam triển khai liên tiếp 2 khóa học cho EVNICT.

Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022, khóa học Kiến trúc và thiết kế phần mềm chuyên nghiệp (Software Architecture & Design Pro) được tổ chức trực tiếp tại COE và online qua phần mềm Teams dành cho các học viên tại Đà Nẵng, xoay quanh các nội dung:

-      The Architecture Business Cycle

-      What Is Software Architecture?

-      Understanding Quality Attributes

-      Achieving Qualities

-      Air Traffic Control

-      Designing the Architecture

-      Flight Simulation

-      Documenting Software Architectures

-      Reconstructing Software Architectures

-      Analyzing Architectures

-      A Quantitative Approach to Architecture Design Decision

-      The World Wide Web

-      Software Product Lines: Re-using Architectural Assets

-      CelsiusTech

-      J2EE/EJB

-      The Luther Architecture

-      Building Systems from Off-the-Shelf Components

-      Software Architecture in the Future

 

Hình ảnh học viên chăm chú nghe giảng trên lớp