Các học viên từ Tổng công ty Hạ tầng Mạng (Viettel Net) đã hoàn thành khóa học Phân tích dữ liệu - Data Analytics tại COE Việt Nam.

Các ngày thứ 3, 5 hàng tuần từ ngày 08/11/2022 đến ngày 08/12/2022, với thời lượng 40 giờ, COE Việt Nam đã tổ chức khóa học Phân tích dữ liệu dành cho các cán bộ nhân viên đến từ Viettel Net.

10 buổi học đã cung cấp cho các học viên của Vietel Net các công cụ tổng quan về Data Analytics, Data understanding bao gồm các hương pháp tiếp cận bài toán, tổng hợp dữ liệu, EDA, các loại biến, xác suất thống kê, kiểm dịnh giả thuyết, mối tương quan giữa các biến. Bên cạnh đó, học viên hoàn toàn có thể Dealing with Data - Xử lý dữ liệu với các loại dữ liệu, phương pháp xử lý dữ liệu, phương pháp truy vấn và tổng hợp dữ liệu. Cuôi cùng nội dung Data Visualization - Trực quan hóa dữ liệu mang tới cho học viên cái nhìn tổng quan về các loại dữ liệu và biểu đồ cho từng loại, các công cụ phục vụ trực quan hóa dữ liệu, và các use - case phân tích dữ liệu trong kinh doanh.