Các cán bộ thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tham gia chuỗi các khóa đào tạo do COE Việt Nam triển khai.

Mở đầu cho chuỗi khóa đào tạo là lớp Chuyên viên khoa học dữ liệu Python được diễn ra từ ngày 14/11-18/11/2022

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nâng cao về cách sử dụng Khoa học dữ liệu với lập trình Python; tìm hiểu các sử dụng thuật toán và các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo/máy học cơ bản để đưa ra các dự đoán.

Nội dung cụ thể:

-           Python căn bản dành cho khoa học dữ liệu.

-           Phân tích dữ liệu với Python.

-           Trực quan hóa dữ liệu với Python.

-           Học máy với Python

Trong tuần tiếp theo, từ 21-25/11/2022, khóa đào tạo Điện toán đám mây tiếp tục được tổ chức tại cục Hải quan Hải Phòng.

Khóa học cung cấp các kiến thức, khái nhiệm cơ bản về điện toán đám mây; xây dựng các giải pháp dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin trong điện toán đám mây; phân tích các lợi ích và các rủi ro có thể phát sinh khi triển khai điện toán đám mây. Cụ thể, học viên sẽ được tiếp xúc với:

-     Các mẫu kiến trúc đám mây.

-     Mô-đun dịch vụ, đóng gói và điều phối.

-     Các nguyên tắc cơ bản về tuân thủ và bảo mật đám mây.

-     Siêu dữ liệu và ngữ nghĩa.

-     Triển khai và thử nghiệm trên đám mây.

-     IaaS - Tự động hóa triển khai và lập kế hoạch co giãn.

-     PaaS: Mã đám mây có thể tương tác.

Ngày 03/12/2022, kết thúc chuỗi đào tạo là khóa Chiến lược chuyển đổi số thông qua số hóa và tự động hóa quy trình được phổ biến cho 365 cán bộ đến từ các đơn vị khác nhau thuộc Cục Hải Quan Hải Phòng.

Trong thời lượng buổi sáng, chyên gia của COE đã đưa ra những bài học thú vị về Chuyển đổi số; Số hoá và tự động hoá quy trình sử dụng giải pháp BPM - Business Process Management; Cách quản lý tài liệu của quy trình kinh doanh sử dụng Case Manager và Enterprise Content Management; Giới thiệu bộ giải pháp IBM Business Automation Workflow cùng các thực hành tốt nhất về chuyển đổi số; lợi ích của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nói chung và Hải quan nói riêng và các ví dụ về chuyển đổi số thành công trên thế giới.