Interconnecting Cisco Networking Devices (ICND)

Interconnecting Cisco Networking Devices (ICND)

Tổng quan :

Khoá học nhằm trang bị cho học viên đầy đủ các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng. Khi kết thúc khoá học học viên có đủ tự tin tham gia các công việc như thiết kế, lắp đặt, cấu hình và bảo trì, xử lý sự cố hệ thống mạng từ một vài chục tới hàng trăm nút mạng.

Chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế Chuyên viên Mạng Cisco (CCNA) được công nhận trên hơn 150 nước trên toàn thế giới.

Nội dung :

No.

 

Course name

Exam code

Duration

(hrs)

 

1.

Required

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1)

 

 

 

2.

Required

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2)

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND2) v1.0

 

Lesson 1: Building a Simple Network

-  Exploring the Functions of Networking

-  Securing the Network

-  Understanding the Host-to-Host Communications Model

-  Understanding the TCP/IP Internet Layer

-  Understanding the TCP/IP Transport Layer

-  Exploring the Packet Delivery Process

-  Understanding Ethernet

-  Connecting to an Ethernet LAN

Lesson 2: Ethernet Local Area Networks

-  Understanding the Challenges of Shared LANs

-  Solving Network Challenges with Switched LAN Technology

-  Exploring the Packet Delivery Process

-  Operating Cisco IOS Software

-  Starting a Switch

-  Understanding Switch Security

-  Maximizing the Benefits of Switching

-  Troubleshooting Switch Issues

 Lesson 3: Wireless Local Area Networks

-  Exploring Wireless Networking

-  Understanding WLAN Security

-  Implementing a WLAN

 Lesson 4:Local Area Network Connections

-  Exploring the Functions of Routing

-  Understanding Binary Basics

-  Constructing a Network Addressing Scheme

-  Starting a Cisco Router

-  Configuring a Cisco Router

-  Exploring the Packet Delivery Process

-  Understanidn Cisco Router Security

-  Using Cisco SDM

-  Using a Cisco Router as a DHCP Server

-  Accessing Remove Devices

 Lesson 5:Wide Area Networks Connections

-  Understanding WAN Technologies

-  Enabling the Internet Connection

-  Enabling Static Routing

-  Configuring Serial Encapsulation

-  Enabling RIP

Lesson 6:Network Environment Management

-  Discovering Neighbors on the Network

-  Managing Cisco Router Startup and Configuration

-  Managing Cisco Devices

 

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) v1.0

 

Lesson 1: Small Network Implementation

Lesson 2:Medium-Sized Switched Network Construction

-  Implementing VLANs and Trunks

-  Improving Performance with Spanning Tree

-  Routing Between VLANs

-  Securing the Expanded Network

-  Troubleshooting Switched Networks

Lesson 3: Medium-Sized Routed Network Construction

-  Reviewing Routing Operations

-  Implementing VLSM

Lesson 4:Single Area OSPF Implementation

-  Implementing OSPF

-  Troubleshooting OSPF

Lesson 5:EIGRP Implementation

-  Implementing EIGRP

-  Troubleshooting EIGRP 

Lesson 6: Access Control Lists

-  Introducing ACL Operation

-  Configuring and Troubleshooting ACLs

Lesson 7:Address Space Management

-  Scaling the Network with NAT and PAT

-  Transitioning to IPv6

 Lesson 8:LAN Extensionin to a WAN

-  Introducing VPN Solutions

-  Establishing a Point-to-Point WAN Connection with PPP 

-  Establishing a WAN Connection with Frame Relay

-  Troubleshooting Frame Relay WANs

Lượt truy cập: 4312 - Cập nhật lần cuối: 18/11/2014 15:56:50 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)